WinFlash Basic 12.0.2

WinFlash Basic 12.0.2

Open Window Software – 7,6MB – Shareware – Windows
ra khỏi 26 phiếu
4 Stars User Rating
Đoạt Flashcard nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống - cho dù bạn là một phi công hãng tìm kiếm đặt thời gian hiệu quả cách để chuẩn bị cho định kỳ recertifications, một học sinh trung học Hy vọng cho một cách nhanh hơn để nắm vững tiếng Tây Ban Nha hoặc một cô bé người cần giúp đỡ với từ chính tả của cô chương trình này là chìa khóa của bạn để đạt mục tiêu học tập của bạn.

WinFlash Basic cung cấp mạnh mẽ đa phương tiện hỗ trợ trong khi giữ lại khả năng một cách nhanh chóng và dễ dàng bật ra nghiên cứu sàn để sử dụng phút cuối. Đầy đủ Unicode và phông chữ có hiệu lực hỗ trợ tạo điều kiện học ngoại ngữ và tăng cường khả năng đọc. Thạc sĩ chương trình bằng cách sử dụng các hướng dẫn từng bước đi kèm.

WinFlash của học thuật toán giúp bạn hoàn toàn nắm vững các tài liệu nghiên cứu. Chương trình theo dõi sự tiến bộ của bạn và tập trung sự chú ý vào những câu hỏi gây khó khăn trong khi tiếp tục củng cố các lĩnh vực của sức mạnh. Xây dựng sự nhiệt tình của bạn với tốc độ thách thức và đảo ngược trật tự đi.

Hỗ trợ nội dung cơ bản của bạn với tập tin âm thanh, đồ họa và video clip. Chọn từ các tiêu chuẩn, điền vào hoặc nhiều sự lựa chọn câu hỏi định dạng.

WinFlash đã được liên tục được công nhận là chương trình hàng đầu của loại hình của nó, chiến thắng giải thưởng công nghiệp phần mềm chia sẻ cho tốt nhất chương trình giáo dục, giáo dục phần mềm chia sẻ hợp tác sự lựa chọn của người dân và bảng xếp hạng 5 sao từ nhiều trang web phổ biến tải về.

Tổng quan

WinFlash Basic là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Open Window Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.587 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinFlash Basic là 12.0.2, phát hành vào ngày 20/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

WinFlash Basic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,6MB.

Người sử dụng của WinFlash Basic đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WinFlash Basic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.587 UpdateStar có WinFlash Basic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Open Window Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản